eur j med chem författare riktlinjer

examen är avlagd. DOI (Digital Object Identifier) kan jämföras med isbn-nummer för böcker och är ett permanent nummer som ger en unik sökväg och identitet på den elektroniska artikeln. Read, discovery of novel arylethenesulfonyl fluorides as potential candidates against methicillin-resistant of Staphylococcus aureus (mrsa) for overcoming multidrug resistance of bacterial infections. 14 daysEuropean Journal of Medicinal Chemistry Read Design, synthesis, and biological evaluation of novel phenol ether derivatives as non-covalent proteasome inhibitors. Datum och klockslag för ursprunglig visning. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande.

Om möjligt uppge alltid skaparen av illustrationen i referenslistan. Numerical analysis for random processes and fields and related design problems. Elektronisk tidskriftsartikel Samma uppgifter ska med som för en tryckt tidskriftsartikel (se ovan) samt DOI-nummer eller URL eller uppgift om utgivare. Och Day, Richard. Oxford: Oxford University Press.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Samtliga författare har deltagit i arbetsgruppen för endokrinologi (Endokrin-ARG) inom Svensk förening för obstetrik.
Eur J Clin Nutr.
Bok med en författare.

Possible reasons for this differ- ence in behaviour are discussed. Tidningsartikel på webben Samma uppgifter som för en tryckt tidskriftsartikel ska med (se ovan) och URL samt åtkomstdatum som sätts inom parantes. Översatt titel Om du vill ge läsaren en översättning av textens titel gör du det genom att skriva översättningen inom hakparenteser direkt efter originaltiteln: rmanis, Uldis. 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer 9 maj. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 5 (1 2345. En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad). Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller.m.) Illustrationer som är skapade av andra är ofta upphovsrättsskyddade. Om utgivaren anger hur du ska citera deras material - använd den information du får och kontrollera att elementen i referensen är i den ordning och form som de ska vara enligt Harvard. 18 daysEuropean Journal of Medicinal Chemistry Read Synthesis and biological evaluation of novel H6 analogues as drug resistance reversal agents. 2 daysEuropean Journal of Medicinal Chemistry. 17 daysEuropean Journal of Medicinal Chemistry Read Recent advances in the synthesis of phthalazin-1(2H)-one core as a relevant pharmacophore in medicinal chemistry. De nouvelles suhstituees en 7 et 4a-methyl henzo(hl- cinnolin-3(2H)ones substituees en 8 ant ete synthetisees et leurs proprietes PDE III inhibitrice, inotropique et vasodilatatrice compa- r es aver celles de leurs analogues normethyles et Les relations structut-e-activite des pyridazinones tricycliques [email protected] de celles des hicycliques.

European Journal of Medicinal, chemistry - Wikipedia
Hypotyreos under graviditet riskerar barnets neurokognitiva utveckling
Referenser Harvard Umeå universitetsbibliotek Bok med en författare
Chem, enzyme Inhibitor Heart
European Journal of Medicinal, chemistry