läkare lungkliniken lund

Melin och Åsa Wimar, teddy-sköterskor oc resp Jenny. Enhetschef avdelning Ulrika Carlsson, enhetschef avdelning Malin P Persson, Vårdförbundet Charlotte Vigre, Enhetschef Avnije Rizvan, Kommunal Eva Bergström Mandl (MLF) Åsa Wallin - Klinikchef Susanne Hellström - Enhetschef Helena Åkesson - Enhetschef Susanne Andersson (FSA) Gunilla Topphem -. Benita Björk, forskningssköterska benita dot bjork at med dot lu dot. Verksamheten sker i ett ökat samarbete med ÖNH och Hudkliniken och arbete pågår att organisera allergologin inom ramen för ett allergicentrum. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Beroende på den sökandes bakgrund innebär tjänsten även utbildning och tjänstöring inom den internmedicinska specialiteten. Du har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter. Sedan den 1 juni har SUS slagits samman med primärvård och bildar förvaltning Skånes Universitetssjukvård, en av fyra sjukvårdsförvaltningar i Region Skåne. Vid enheten bedrivs också en omfattande forskningsverksamhet kring området respiratorisk allergologi och astma och det är ett uttalat önskemål från sjukhusledningen att alla nya med överordnad tjänst skall vara forskningsmeriterade. Majoriteten av patienterna har ofta flera sjukdomar i botten, men sviktar i något organsystem. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning.

Lungmottagning Lund - Skånes universitetssjukhus Susläkare lungkliniken lund

Circle K lund norra fäladen
Jennifer lundberg
Folkbiblioteket lund omlån
Superbygg ab lund

Till Lung- och allergikliniken söker vi nu ST-läkare inom lungallergologi med basspecialitet internmedicin. Hit kommer du som ska, eller har opererats för lungcancer eller annan lungsjukdom. Här kan du lämna synpunkter på sidan. Kerstin Hansson, forskningssköterska kerstin dot hansson at med dot lu dot. Enhetschef Ingalill Nilsson (SSR) Karin Solér - Sjuksköterska mobila teamet Mona Lindbäck (SSR) Anna-Karin Thulin (Psykologförbundet) Maria Nermark (Region Skånes Psykologförening) / Katrin Dahlin (Region Skånes Psykologförening) / Lena Neumann - Teamsekreterare Allan Dahlqvist (Vision) Agneta Åkesson, enhetschef Linn Feuk, Vårdförbundet Anders Christensson, klinikchef Cecilia. Hampus Kiotseridis, forskare hampus dot kiotseridis at med dot lu dot se Ulrika Lindberg Doktorand ulrika dot lindberg at med dot lu dot se Behrouz Mostafavi Doktorand, Läkare behrouz dot mostafavi at med dot lu dot se Abir Nasr Doktorand abir dot nasr at med. Linnea Jarenbäck, doktorand linnea dot jarenback at med dot lu dot. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid mot att vara bland de bästa.läkare lungkliniken lund

Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.
Postadress: Avdelningen för lungmedicin och allergologi, SUS, 221 85 Lund Enhetens profil i Lunds universitets forskningsportal Beskrivning Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter: Sektionen för lungmedicin och allergologi (Hjärt-Lungdivisionen Skånes universitetssjukhus i Lund och lungkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Avdelningen ligger på sjukhusområdet.
Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset.