örebro län busstider

Region Örebro län. Länstrafiken har uppdraget att samordna kollektivtrafiken i Karlskoga. Region Örebro län som en del i varumärket för att tydliggöra att trafiken körs i regi av Region Örebro län. Transam AB var ett helägt dotterbolag till Länstrafiken Örebro AB och tillhandahöll kundtjänst för samhällsbetalda transporter som till exempel färdtjänst, sjukresor i Örebro län samt trafikupplysningstjänst för kollektivtrafiken i Västmanlands och, södermanlands län. Kontakta vår beställningscentral på tel. Ånnaboda, vinön, kvarntorp, naturens Hus. Före 2012 ägde länets kommuner 50 procent och dåvarande Örebro läns landsting 50 procent. Innan juni 2015 sköttes planering och utveckling av ett bolag, Länstrafiken Örebro AB, till 100 ägt av regionen. Trafikinformation, nyheter, stängd webbshop, den 21 november kommer våran webbshop att vara stängd. Letar du efter utflyktsmål? Det innebär att du vänder dig till Länstrafiken Örebro med synpunkter, frågor eller för trafikupplysning.

För planering och utveckling av trafiken ansvarar området Trafik samhällsplanering inom förvaltningen Regional utveckling. Områdeschef är Stefan Bergic. Noter redigera redigera wikitext Nyheter, SVT (7 september 2017). Läst 27 februari 2018. Behöver du resa med riksfärdtjänst i jul? Länstrafiken har ansvar för kollektivtrafiken i Örebro län, som ägs till hälften av Örebro läns landsting och till hälften av kommunerna i länet. Länk till, länstrafiken i Örebro län. Båda regionerna kommer fortfarande att använda sina egna varumärken ut till kunderna.