antal kommuner stockholms län

efter region, ålder och kön. År Flyttningar efter födelseregion, region, ålder och kön. Unikt är också att Stockholm både är en småstad och en storstad samtidigt. År Antal inrikes flyttningar efter typ av flyttning, ålder och kön. Stockholm är Sveriges huvudstad. Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap.m. År Antal personer efter region, ålder, hushållsställning och kön. Andra halvåret 2017, tabell, första halvåret 2017, tabell Andra halvåret Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren, hela burrito boyz näringsvärde riket Tabell Halvårsstatistik, invandring och utvandring Helårsstatistik Riket Namn Typ Datum Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda Befolkningsstatistik i sammandrag Befolkning efter födelseland och ursprungsland 31 december 2017. Trots att, stockholms län kan tyckas vara ett län med betydande andel storstad, så har länet ett förhållandevis omfattande jord- och skogsbruk. Korrigerad version Tillsammans integration i svenska samhället Rapport Migration 2004.

antal kommuner stockholms län

Köpa färg stockholmsvit
Högskolepedagogisk utbildning stockholms universitet
Fäktning stockholms universitet
Bilverkstad stockholmsvägen enköping

År yrkesutbildning uppsala 2016 Medelfolkmängd (ålder under året) efter region, civilstånd, ålder och kön. In- och utvandring och asylsökande SM Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2003 SM Befolkningsstatistik 2002, del. Kontakta oss för mer information. Kvartal 4, 2016, tabell, kvartal 13, 2018, tabell. Den vanligaste födelsemånaden är mars, men nio av de tio vanligaste födelsedagarna är i april. Stockholm har och har haft ett mycket strategiskt läge, både ur försvars- och handelssynpunkt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Vårens dominans har dock rubbats. År Invandringar och utvandringar efter födelseland och kön. År Befolkningsförändringar Födda Döda Flyttningar - inrikes och utrikes Namn Datum Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning, födelseland och kön. Klicka här för att se länskartan med kommunindelning i större format.

Länet består av 26 kommuner och har en landareal på 6 519 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal.
Stockholms läns landsting omfattar, stockholms län, med 26 primärkommuner och invånare (2018).
Stockholms läns landsting ansvarar, liksom andra landsting, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård.