svevia hovgården uppsala

vallar. En stor del av det återvunna materialet utgörs av förbränningsaskor från. Under 2005 levererade Kungsängsverket 11 956 ton rötslam till Hovgården. De läggs upp på asfalterade ytor och komposteras för att minska föroreningshalterna. Sorteringen av askorna har medfört att det från Hovgården har levererats cirka 33 500 ton slaggrus för konstruktions- och dräneringsändamål, cirka 3 500 ton metaller samt en mindre mängd ofullständigt förbränt material som återgått till förbränning.

Hör av dig till oss så berättar vi vilka företag som vi samarbetar med på din ort. Asbest läggs i anslutning till askdeponin. Hushållens komposterbara material (främst matavfall från kök) sorteras maskinellt och plast och föroreningar skiljs från avfallet. Under 2005 mottogs totalt 110 225 ton avfall vid anläggningen, vilket är en ökning med cirka 5 procent mot 2004.

Från Wikipedia, hoppa till: navigering, sök, hovgården är, uppsala kommuns centrala avfallsanläggning, belägen i närheten av, jälla, på vägen mot. Folk- och bostadsräkningen 1970, Del. Under deponin, och från de asfalterade ytorna, leder ett dräneringssystem lakvattnet till behandlingen som består av luftningsbassäng (syre tillsätts två utjämningsmagasin och ett reningsverk med ett kemiskt behandlingssteg. Avloppsslam (rötslam) från kommunens avloppsreningsverk Kungsängsverket, och ett antal mindre avloppsreningsverk mellanlagras i täta celler på området. Efter omkring 1 år används massorna till täckmaterial. Slammet transporetras därefter ut från anläggningen eller används inom anläggningen. Monday 07:00 16:00, tuesday Today 07:00 16:00, wednesday 07:00 16:00, thursday 07:00 16:00. Ej återvinningsbart material deponeras (lagras). Vid Hovgården sorteras inkommande grov-, bygg- och industriavfall. Anläggningen består av en bo tuff glasfiber deponiyta, två slamceller, en återvinningscentral där hushållen kan lämna sitt sorterade avfall, ett reningsverk för lakvatten och sex asfalterade ytor för sortering av avfall och hantering av kompost och kompostjord. Hovgården har utvecklas från att varit en deponi till att vara en avfallsanläggning med resurser för sortering av avfallet i tiotalet materialslag för energiutvinning och återvinning.

Som regel hämtas leveransen av grus av lokala åkerier men på vissa av våra krossanläggningar finns det möjlighet att hämta själv. Real Estate Agency, Real Estate Agents no reviews, almungevägen 35, 745 45 Uppsala, Sweden Address. På anläggningen tas upp till 2 000 ton oljeskadade massor om hand per.

Ik uppsala fotboll f19
Majbrasa gamla uppsala 2018
Svetsa aluminium uppsala
Psykoterapi uppsala