antagningspoäng uppsala sjuksköterska

registrering eller upprop? Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen. Customer service, dags att ladda upp betyg inför 3 december. Antagningspoäng, högst antagningspoäng, nedan visar vi utbildningarna med högst antagningspoäng i urvalsgrupp BI för den senaste höstterminen. Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen.

20 DEC, andra antagningsbeskedet. Verksamhetsförlagd utbildning, vFU ingår i termin 1-6 och integrerar teoretisk kunskap i den kliniska omvårdnaden vilket ger dig klinisk färdighet. 17 SEP, färre sökalternativ, när du gör en anmälan till vårterminen kommer du att kunna välja 12 utbildningar i stället för som tidigare.

Totalt antal antagna, antal kvinnor/män Åldersfördelning, antal med svenskt personnummer, antagningspoäng. Sen anmälan, anmälan till vårterminen är stängd men du kan fortfarande göra en sen anmälan till vissa utbildningar. Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att lunds universitet Medical elective arbeta som sjuksköterska. . Det rymmer de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och Du får även kunskap om organisation och ledarskap inom sjuksköterskans yrkesområde. Du introduceras även till och utvecklar ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som bygger på att observera, bedöma och agera. Det behöver du inte svara. Näringslivsutvecklare, uppsala kommun söker i Uppsala. I din utbildning ingår vårdvetenskap 105,5-113 högskolepoäng (hp varav 36 hp är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och medicinsk vetenskap 67-74,5 hp, varav 18 hp VFU. 31 OKT, färre sökalternativ, när du gör en anmälan till vårterminen kommer du att kunna välja 12 utbildningar i stället för som tidigare. Sommarkurserna går från 20 möjliga sökalternativ till. Kom ihåg att du måste svara ja för att behålla din plats.

Ul uppsala till gävle, Mio uppsala rea, Ny restaurang uppsala gränby,