docent krav-uppsala universitet

biotech företag Göteborg ansökan senast 1 December 2018, UFV-PA 2018/3587. Kultur, museer, trädgårdar, musik utforska vårt breda utbud! Någon särskild ansökningstid finns inte utan berörd lektor kan lämna in sin ansökan löpande under året. 18.30, folkets opium eller demokratisk resurs? Doktoranden kommer att delta i gemensamma utbildningssammankomster, t ex inom molekylär avbildning eller radiokemi, och tillbringa tid på andra universitet/företag inom nätverket.

Högskolepedagogisk utbildning stockholms universitet, Skriv Umeå universitet, Anna wåhlin göteborgs universitet,

Lika stor omsorg skall temperatur nu lund ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som av den vetenskapliga. Ange löneanspråk i ansökan. Forskning inom projektet är den väsentliga uppgiften. Det övergripande målet för projektet är att designa och uttrycka en rekombinant bispecifik antikropp/fusionsprotein som sedan kan vidareutvecklas till en PET-ligand för diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Ansökan ska inlämnas via denna länk. Om religion, stat och politik 21 nov. Utnämningen som excellent lärare är avsedd för de lärare som särskilt har utmärkt sig i sin lärarroll. Den sökande skall ha en magistersexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-, läkarprogrammet eller motsvarande kunskaper.docent krav-uppsala universitet

Uppsala universitet, anvisningar Gäller from Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Docenturnämnden samfak 2012/56. Krav, fÖR antagning till, docent, vID samhÄllsvetenskapliga fakulteten. För dig som ansöker om docentur. De forskar alla på Biomedicinsk centrum vid. Uppsala universitet och ingår även i styrgruppen för Junior Faculty.