mina sidor norrkoping

Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett när du vill ansöka om bidrag för drift av föreningsdrivna anläggningar. Registrera dig i vår bostadskö för lediga lägenheter, studentboende, lokaler, bilplatser och förråd. Det går också bra att anmäla förändringar eller tillägg i befintlig verksamhet, om ditt företag redan driver sådan verksamhet. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett när du vill ansöka om att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt eller exempelvis på allmän plats, tomtmark till flerfamiljshus, lekplats, fritidsanläggning, banvall, asfalterad, grusad eller hårdgjord yta. Till tjänsten chevron_right, här hämtar du blankett för ansökan om inackorderingsbidrag om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola. Förslag på nya e-tjänster. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett när du vill ansöka om undantag från föreskrifter för avfallshantering, och har andra skäl än delad behållare, egen kompostering, uppehåll eller förlängt hämtningsintervall. Om Mina sidor, på Mina sidor kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.

Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för anmälan om åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning. Lokalen ska inspekteras av den kommunala nämnden i kommunen som ansvarar för tillsynen enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att lämna in klagomål när du upplever en störning eller olägenhet som kan ge skada på människors hälsa eller i miljön. Via e-tjänsten kan du även anmäla byte av kurs eller anmäla att du eller ditt barn vill sluta på en kurs. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att ansöka om grundbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Använd din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänster och följa ärenden via Mina sidor. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för eget omhändertagande av latrin med förmultningstoalett Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att ansöka om att själv ta hand om ditt slam eller ditt fosforfiltermaterial från din avloppsanläggning.

Till tjänsten chevron_right computer person Här kan du anmäla försäljning av tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, samt ta fram ett program för egenkontroll. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att registrera eller ändra uppgifter om en förening eller organisation. Till tjänsten chevron_right computer person Denna e-tjänst använder du för att anmäla anslutning, tillfällig eller permanent,  av enfamiljshus eller annan fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet, även kallad servisanmälan. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att ansöka om bidrag när du arrangerar återkommande, offentliga arrangemang och även tidigare beviljats bidrag från kultur- och fritidskontoret.