anhörigutbildning gränslinje

strävan att förbättra kommunikationen hemma kan man arbeta med att bättre uttrycka positiva känslor, lyssna aktivt på varandra, uttrycka önskemål på ett positivt sätt. Eventuell kritik ska riktas mot specifika beteenden, inte som personliga attacker. Det är bra att lära sig mycket om sjukdomen, för att ha en chans att dra en klar och bestämd skiljelinje mellan den person som man står nära och hens sjukdom. Många anhöriga och närstående till personer som har en bipolär sjukdom är skickliga på att upptäcka tidiga symtom och sedan hantera den uppkomna situationen. Men samtidigt måste man vara beredd att snabbt upptäcka det som kan vara ett sjukdomssymptom, och ta upp det på ett sakligt sätt och då följa väl uppgjorda rutiner. Summary, swedish to English: more detail.

De som lyckas bäst med det, är de som under symptomfria perioder lever i ett känslomässigt klimat som inte är särskilt intensivt. What is your feedback about?* ComplimentReporting a mistakeReporting a missing translationCriticism. Sv Det är gränslinjen och priset för evigt liv. Please fill in the fields marked. Isbrytare, när du är fast i fruset vatten, fruset vatten. "gränslinje" German translation gränslinje: Substantiv, Hauptwort gränslinje, substantiv, Hauptwort s, overview of all translations (For more details, click/tap on the translation).

Anhörigutbildning gränslinje
anhörigutbildning gränslinje